- Bạn dùng controller gì? Xbox? PS? Hàng biên giới? - Tôi dùng điện thoại quay số :)

27 0
- Bạn dùng controller gì? Xbox? PS? Hàng biên giới?
- Tôi dùng điện thoại quay số :)

- Bạn dùng controller gì? Xbox? PS? Hàng biên giới?
- Tôi dùng điện thoại quay số :)

GENK.VN
Anh lập trình viên dùng điện thoại quay số để chơi Doom, khá thú vị nhưng rất dễ đập máy vì bực mình