"Chúng tôi gửi đi quá nhiều kiến nghị, đến nỗi họ kiểu, ‘Tôi chán nghe kêu ca lắm rồi. Được, chúng t

97 0
"Chúng tôi gửi đi quá nhiều kiến nghị, đến nỗi họ kiểu, ‘Tôi chán nghe kêu ca lắm rồi. Được, chúng t

"Chúng tôi gửi đi quá nhiều kiến nghị, đến nỗi họ kiểu, ‘Tôi chán nghe kêu ca lắm rồi. Được, chúng tôi sẽ làm’”.

"We sent so many requests, that they were like, 'I'm tired of hearing so many singing. Okay, we will do it’”.

GENK.VN
Nhóm phát triển God of War góp công lớn trong thúc đẩy Sony khai thác mảng PC