Hiện tại những bài viết dùng những từ "G.ay, Le.s, buê đuê" mà viết đúng chính tả như bạn dưới đây s

Đảo Mèo from Đảo Mèo
156 3
Hiện tại những bài viết dùng những từ "G.ay, Le.s, buê đuê" mà viết đúng chính tả như bạn dưới đây s

Hiện tại những bài viết dùng những từ "G.ay, Le.s, buê đuê" mà viết đúng chính tả như bạn dưới đây sẽ bị facebook quét vi phạm ngôn từ và sẽ ko dc duyệt. Vui lòng viết khác đi hoặc thêm dấu chấm vào giữa các chữ.
Facebook cũng đang chống lưng cho bọn mồn lèo rồi.
Xin cảm ơn.