If you love our groups, support us with a $1 donation to our Patreon patreon.com/TeamMeow

Hoang Pham from Catland
51 3
If you love our groups, support us with a $1 donation to our Patreon patreon.com/TeamMeow

If you love our groups, support us with a $1 donation to our Patreon patreon.com/TeamMeow

Welcome to Catland! Join us and together we can rule the world!

READ ALL THE RULES BELOW

1. Only original contents are allowed

Post your own cat videos and pics. Stolen and unoriginal content will not be accepted.

2. Add captions to your posts

Post with a short description/story about the content and please use English.

3. Shared posts will be declined

All posts need to be direct uploads only. Posts that are shared from outside the group will be automatically declined.

4. Posts GIFs from certain sources only

You are allowed to post GIF links from https://gif4all.com/ only.

5. Certain posts are not allowed

Adoption, TikTok videos, spamming, sales, donation, religious, political, visible cat genitalia, live videos, missing cats, posts with your address, artworks, commissions, and self-promotion posts are not allowed.

6. Animal abuse videos are not allowed

Anyone posting animal abuse videos will be blocked permanently from the group.

7. Be nice to other members

We will not tolerate sexist, racist, homophobic, swearing and other discriminatory language or views. Keep it PG 13 always.

Check out our other cat groups:

Happy Cats
facebook.com/groups/happycatsgroup
Cat Lovers
facebook.com/groups/215697663884403
Happy Cats Furever
facebook.com/groups/839944733561453
Happy Special Cats
facebook.com/groups/1067099233725474
Rainbow Bridge Cats
facebook.com/groups/727858314260545

Nếu bạn yêu các nhóm của chúng tôi, hãy ủng hộ chúng tôi với một khoản quyên góp $1 cho Patreon của chúng tôi

Chào mừng đến với Catland! Hãy tham gia cùng chúng tôi và cùng nhau chúng ta có thể thống trị thế giới!

ĐỌC TẤT CẢ CÁC QUY TẮC DƯỚI ĐÂY

1. Chỉ cho phép nội dung gốc

Đăng video và ảnh về mèo của riêng bạn. Nội dung bị đánh cắp và không nguyên gốc sẽ không được chấp nhận.

2. Thêm chú thích vào bài viết của bạn

Đăng bài với mô tả/câu chuyện ngắn về nội dung và vui lòng sử dụng tiếng Anh.

3. Các bài viết được chia sẻ sẽ bị từ chối

Tất cả các bài đăng chỉ cần được tải lên trực tiếp. Những bài viết được chia sẻ từ bên ngoài nhóm sẽ tự động bị từ chối.

4. Chỉ đăng ảnh GIF từ một số nguồn nhất định

Bạn chỉ được phép đăng liên kết GIF từ @TAG.

5. Một số bài đăng nhất định không được phép

Nhận nuôi, video TikTok, spam, bán hàng, quyên góp, tôn giáo, chính trị, bộ phận sinh dục mèo có thể nhìn thấy, video trực tiếp, mèo bị mất tích, các bài đăng có địa chỉ của bạn, tác phẩm nghệ thuật, hoa hồng và các bài đăng tự quảng bá.

6. Không được phép quay video lạm dụng động vật

Ai đăng video lạm dụng động vật sẽ bị chặn khỏi nhóm vĩnh viễn.

7. Hãy tốt với các thành viên khác

Chúng tôi sẽ không tha thứ cho những người phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, đồng tính, chửi thề và các quan điểm phân biệt đối xử khác. Hãy luôn giữ nó PG 13.

Hãy xem các nhóm mèo khác của chúng tôi:

Những chú mèo hạnh phúc
facebook.com/groups/happycatsgroup
Những người yêu mèo
facebook.com/groups/215697663884403
Những chú mèo hạnh phúc Furever
facebook.com/groups/839944733561453
Những chú mèo đặc biệt hạnh phúc
facebook.com/groups/1067099233725474
Những chú mèo cầu vồng
facebook.com/groups/727858314260545

This tiny kitten grows up racing around her house like a T-rex: Cat reunited with her family after 6 years can’t stop cuddling with them: Man hears kittens meowing, spends 7 hours digging in dumpster to save ditched litter of furballs: 30 photos of cats in small shops looking like they own the place (Part 2): Man gets reunited with his 19-year-old cat 7 years after he went missing: Owner got a cat in 1988, probably did not expect to throw him a birthday party 30 years later: 30+ of the funniest internet-famous cat pics get illustrated by Tactooncat (Part 1): Missing cat found near his own “missing cat” poster: Pregnant woman and cat give birth at the same time after she found the pregnant cat and fostered her 30+ people are sharing pics of their cats growing up on “from kitten to cat”: Man opens cat sanctuary for 300 cats after tragic loss of his son: Cat abandoned for being ‘too ugly’, finally finds someone who saw his beauty: I’m floofylicious bun bun 🍞✨ Elvis - The Toasted Prince This shop owner installed a glass ceiling for his cats and now they won’t stop staring at him: Cat visits the beach for the first time and can’t stop smiling about it: 15 photos that prove cats are just adorable assholes: Owners share hilarious pic of their “missing” cat that they couldn’t find anywhere: If you think the world is terrible, these 30+ animal friendships might change your mind: 16 cats with crumbling charisma that we just can’t resist: People share funny pics from “cat-video calls” that look naughty (7 pics):