#j2team_news

Chibi Lipton from J2TEAM Community
1200 29
#j2team_news

#j2team_news

TP.HCM đề xuất hỗ trợ phẫu thuật mắt cho công dân đi nghĩa vụ 😅😅😅

Công an TP.HCM đề xuất từ năm 2023 trở đi, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí điều trị mắt cho công dân tham gia nghĩa vụ quân sự.

Chiều 13/1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức phiên họp thứ nhất bàn về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM, cho biết năm 2022, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 4.759 công dân, trong đó chỉ tiêu công an là 959 nam, nghĩa vụ quân sự là 3.800 nam.

Căn cứ theo tiêu chí được giao, Công an TP.HCM đã vận động 1.182 công dân đăng ký. Trong đó có 725 trường hợp đạt tiêu chuẩn tuyển quân; 322 trường hợp cận mắt.

Với công dân tham gia nghĩa vụ bị cận, thượng tá Lê cho biết Công an TP.HCM chủ động chỉ đạo công an địa phương xin ý kiến, hỗ trợ một phần kinh phí. Đơn vị đang hoàn tất hồ sơ tuyển quân năm 2022 theo luật nghĩa vụ quân sự.

Thượng tá Lê cho biết khó khăn nhất hiện nay của TP.HCM là hoàn thành chỉ tiêu được giao và hỗ trợ điều trị phẫu thuật mắt cho công dân mắt cận, dự kiến trung bình 30 triệu/ca phẫu thuật mắt.

"Để tạo điều kiện cho công dân gia đình hoàn cảnh khó khăn, Công an TP.HCM đề xuất từ năm 2023 trở đi, TP.HCM sẽ hỗ trợ kinh phí điều trị mắt cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ", thượng tá Lê nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định năm 2021, thành phố phải triển khai kỳ tuyển quân trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch phức tạp. Ông Mãi đánh giá cao kết quả Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM (Hội đồng) và các địa phương đã đạt được.

Ông Phan Văn Mãi kỳ vọng Hội đồng và các ngành, địa phương phát huy kết quả năm 2021, chuẩn bị tốt công tác giao tuyển quân năm 2022. Từ nay đến ngày 16/2 (ngày ra quân), ông Mãi yêu cầu các đơn vị rà soát lại kế hoạch để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ông Mãi đề nghị Bộ Tư lệnh TP.HCM, các ban chỉ huy quân sự làm tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu Hội đồng thực hiện đúng quy định tuyển chọn, nhận thanh niên nhập ngũ; các hoạt động chuẩn bị được diễn ra xuyên suốt.

Thứ 2, ông Mãi đề nghị Bộ Tư Lệnh TP.HCM chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo việc huấn luyện quân an toàn.

Thứ 3, Bộ Tư Lệnh chủ trì các cơ quan, tổng hợp kiến nghị, đề xuất chính sách. Trong đó tính toán chi phí đề xuất điều trị; nơi điều trị; chính sách khác về đào tạo sau xuất ngũ; chăm sóc cho gia đình thanh niên trước khi kêu gọi…
Ông Mãi cũng giao Công an TP.HCM phối hợp quản lý chặt chẽ công dân nhập ngũ; đồng thời rà soát thẩm định lai lịch chính trị của bản thân và gia đình.

Công an thành phố có vai trò chủ trì các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ tuyển quân; đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân theo đúng thủ tục; chủ trì rà soát lại dữ liệu nguồn thông qua cơ sở dữ liệu dân cư.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, bệnh viện trên địa bàn theo dõi sức khỏe công dân chuẩn bị nhập ngũ cho đến khi kết thúc chào mừng quân. Bên cạnh đó, ông Mãi đề nghị Sở Y tế phối hợp cơ quan thường trực đảm bảo hoạt động an toàn phòng, chống dịch liên quan hoạt động tuyển quân.

Đối với Mặt Trận Tổ quốc và Đoàn thể chính trị, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo gia đình quân dân nhập ngũ khó khăn; có cách vận động nguồn lực chăm lo.

Theo Zingnews

#j2team_news

City. HCM proposes to support eye surgery for citizens to go on duty 😅😅😅

City police. HCM proposed from 2023 onwards, the city will support the cost of eye treatment for citizens who participate in military duty.

13/1 afternoon, City Military Service Council. HCM holds its first session to discuss the task of selecting citizens for military duties in 2022.

Lieutenant Colonel Huynh Tan Le, Deputy Head of the Department of the City Police Officer Organization. HCM, said in 2022, the government will hand over the selection target, call on citizens to join the army and carry out the duty to join the People's Police as 4,759 citizens, including the target of the police is 959 men, and the military duty is 3,800 men.

The basis is delivered according to the criteria, City Police. HCM has registered 1,182 citizens. Of which there are 725 qualified cases for the army; 322 cases are close to the eye.

With citizens participating in the duty to be close, Sen. Le told the City Police. HCM actively directs local police to ask for opinions, support part of the fees. The unit is completing the 2022 military recruitment file under the law of military duty.

Lieutenant Colonel Le said the most difficult situation in the city. HCM is to complete the target given and support for eye surgery treatment for blind citizens, an estimated average of 30 million per eye surgery.

"To facilitate the family citizens in difficult situations, City Police. HCM proposed from 2023 onwards, City. HCMC will support the eye treatment costs for citizens who are ready to join the army", said Colonel Le.

President of the City National Assembly. HCM Phan Van Mai recognized the year 2021, the city must implement the recruitment of troops in difficult conditions due to the impact of a complicated pandemic. Mr. Mai appreciates the results of the City Military Duty Council. HCM (Council) and the locals have achieved.

Mr. Phan Van Mai expects the council and local sectors to promote the results of 2021, well prepared for the military recruitment in 2022. From now until February 16 (release date), Mr. Forever asks units to review the plan for best preparation.

Mr. Forever suggested the Ministry of Command of the City. HCMC, military commanders do well in the role of regular office, conspiring the Council to implement the right selection rules, receiving young people to join the army; preparation activities are carried out throughout.

2nd, Mr. Mai suggested the Ministry of the City Command. HCM prepares facilities conditions to ensure safety training of the army.

Tuesday, the Ministry of Command holds agencies, consolidates proposals, policy proposals. It includes calculating the cost of proposed treatment; where treatment; other policy on post deportation training; caring for the young family before calling...
Mr. Mai also handed over to the city police. HCMC coordinates strict management of citizens in the army; at the same time review the evaluation of political history of self and family.

City police play a role in hosting security, safety operations in the recruitment ceremony; ensure recruitment targets are in proper procedure; host review of source data through residential database.

The Department of Health is responsible to direct the departments, on-site hospitals to monitor the health of citizens to prepare to join the army until the end of welcoming the army. In addition, Mr. Forever suggested that the Department of Health coordinate regular services ensure safe preventive, anti-pandemic related operations of the army.

For the Homeland Front and the Political Allegations, units continue to do well to take care of the families of the armed military; there are ways to mobilize caring resources.

According to Zingnews

#j2team_news #j2team_news
Bạn thường sử dụng kiểu đặt tên nào trong lập trình? 👀 👨‍💻 #j2team_relax Chia sẻ mn phím tắt video trên Facebook nè. Chỉ với video công khai thôi nha 😅 Do tui k có máy chạy Ngày 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân được thông tin chính thức kết quả Olympic Hoá học quốc tế (IC #j2team_news Kẻ trộm sa lưới vì đập muỗi Sao lại có thể mang lọt "bảo kiếm" này qua cửa kiểm soát để lên máy bay gọt trái cây nhỉ các bác? các b cho e hỏi e tải phim về 1 số phim màu bị như thế này, lỗi là do đâu ạ #j2team_ask #j2team_question Kể tên một món đồ đã mua mà bạn cảm thấy cực kì đáng tiền? #j2team_relax Cho bác nào cần nhé 🐧 #J2team_news BẠN KHÔNG CẦN CÔNG CỤ QUY ĐỔI EURO SANG USD NỮA - VÌ CHÚNG ĐÃ SẮP XỈ BẰNG NHAU #j2team_ask Chào ae, tình hình là khu trọ của em nhiều phòng, lượng truy cập internet quá nhiều nên Mới đây, MXH chia sẻ câu chuyện một shipper bị trộm đồ ở TP Hồ Chí Minh. Lợi dụng lúc nam shipper đa Teamwork là phải ở cái tầm thế này 😇 Sau 20 năm, Việt Nam một lần nữa có thí sinh đoạt huy chương vàng với điểm tuyệt đối tại cuộc thi Ol #j2team_job Khách hàng của Adecco - team product UK chuyên về giải pháp e-commerce đang tìm kiếm vị Cách mấy ông làm SEO trò chuyện với nhau 💁