Tình hình là con mồn lèo nhà mk lỡ ngáp to quá hay sao ấy nên giờ ko có ngậm mồm lại dc 😭😭 các bác c

Phương Ly from Đảo Mèo
1000 11
Tình hình là con mồn lèo nhà mk lỡ ngáp to quá hay sao ấy nên giờ ko có ngậm mồm lại dc 😭😭 các bác c

Tình hình là con mồn lèo nhà mk lỡ ngáp to quá hay sao ấy nên giờ ko có ngậm mồm lại dc 😭😭 các bác có cách nào chứ khuya ruì chả còn bệnh viện thú y nào mở cửa cả 🥲🥲🥲

Tình hình là con mồn lèo nhà mk lỡ ngáp to quá hay sao ấy nên giờ ko có ngậm mồm lại dc 😭😭 các bác c Tình hình là con mồn lèo nhà mk lỡ ngáp to quá hay sao ấy nên giờ ko có ngậm mồm lại dc 😭😭 các bác c